Pik Döküm Nedir?
Pik döküm, döküm sektöründe yaygın olarak kullanılan bir demir döküm türüdür. Pik döküm, yüksek karbon içeriğine sahip olması nedeniyle belirgin özellikler gösterir ve genellikle gri dökme demir olarak da adlandırılır. Pik döküm, demir ve karbonun yanı sıra genellikle silisyum, mangan ve az miktarda kükürt ve fosfor gibi elementler içerir.

Pik Dökümün Özellikleri
Pik döküm, sahip olduğu özellikler nedeniyle birçok endüstriyel uygulamada tercih edilir. İşte pik dökümün bazı belirgin özellikleri:

 • Yüksek Karbon İçeriği: Pik döküm, %2-4 arasında değişen karbon içeriğine sahiptir. Bu yüksek karbon oranı, malzemeye belirgin bir sertlik ve kırılganlık kazandırır.
 • Kolay İşlenebilirlik: Pik döküm, diğer döküm türlerine göre daha kolay işlenebilir. Bu özellik, şekil verilmesi ve işlenmesi sırasında avantaj sağlar.
 • Düşük Erime Noktası: Pik dökümün erime noktası, çeliğe göre daha düşüktür (genellikle 1150-1200°C). Bu, döküm işlemlerinin daha düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilmesini mümkün kılar.
 • Mükemmel Dökülebilirlik: Pik döküm, karmaşık ve detaylı şekillerin dökümünde mükemmel sonuçlar verir. Bu nedenle ince detayların gerektiği döküm parçalarında sıkça kullanılır.
 • Korozyon Direnci: Pik döküm, özellikle atmosferik koşullara karşı yüksek direnç gösterir ve bu yüzden dış mekan uygulamalarında sıklıkla tercih edilir.

Pik Dökümün Kullanım Alanları
Pik döküm, geniş bir yelpazede endüstriyel uygulamalarda kullanılır. İşte bazı yaygın kullanım alanları:

 • Makine Parçaları: Motor blokları, silindir başlıkları ve dişliler gibi çeşitli makine parçalarında pik döküm kullanılır.
 • Boru ve Bağlantı Elemanları: Pik döküm, su ve gaz borularının yanı sıra bağlantı elemanlarında da yaygın olarak kullanılır.
 • Tarım ve İnşaat Makineleri: Traktör parçaları, inşaat makineleri ve diğer ağır ekipmanlarda pik döküm tercih edilir.
 • Ev ve Endüstriyel Isıtma Sistemleri: Radyatörler ve ısı eşanjörleri gibi ısıtma sistemlerinde pik döküm sıkça kullanılır.
 • Mutfak Eşyaları: Döküm tencereler, tavalar ve diğer mutfak eşyaları pik dökümün dayanıklılığı ve ısıyı iyi iletme özellikleri nedeniyle popülerdir.

Pik Döküm Üretim Süreci
Pik döküm üretim süreci, birkaç temel adımdan oluşur:

 • Ergitme: Döküm için gereken demir, yüksek fırınlarda eritilir. Bu süreçte, demire karbon ve diğer alaşım elementleri eklenir.
 • Döküm: Eritilmiş metal, önceden hazırlanmış kalıplara dökülür. Bu kalıplar, dökümün istenen şeklini almasını sağlar.
 • Soğutma ve Katılaşma: Dökülen metal, kalıplarda soğuyarak katılaşır. Bu süreçte, metalin içinde bulunan karbon, grafit lamelleri şeklinde ayrışır ve malzemenin gri rengini oluşturur.
 • Talaşlı İşleme: Katılaşmış pik döküm parçaları, istenen hassasiyette ve şekillerde işlenir.
 • Son İşlemler: Döküm parçaları, yüzey kalitesini artırmak ve gereksinimleri karşılamak amacıyla ısıl işlem, yüzey temizleme ve kaplama gibi işlemlerden geçirilir.

Pik Dökümün Avantajları ve Dezavantajları
Pik dökümün avantajları arasında yüksek sertlik, mükemmel dökülebilirlik ve iyi korozyon direnci yer alırken, dezavantajları arasında kırılganlık ve düşük çekme mukavemeti bulunur. Bu nedenle, pik döküm kullanımı, belirli uygulamaların gereksinimlerine bağlı olarak dikkatlice değerlendirilmelidir.

Pik Dökümün Tarihi: Antik Çağlardan Günümüze Bir Yolculuk
Pik dökümün köklü bir geçmişi vardır ve günümüzdeki haliyle binlerce yıl öncesine uzanır. Bu tarihi keşfe çıkalım:

Antik Çağlar

 • MÖ 300: Pik dökümün ilk izleri Çin’de MÖ 300 yıllarında görülür. Bronz ve bakır gibi metallerin dökümünde kullanılan bu yöntem, o dönemdeki tarım aletleri ve silahların üretiminde önemli rol oynar.
 • MÖ 700-550: Anadolu’da yaşayan Frigler, pik dökümde oldukça ilerlemiş bir medeniyete sahipti. Karmaşık ve ince detaylı heykeller, takılar ve günlük kullanım eşyaları üretmek için bu yöntemi ustalıkla kullandılar.
 • MÖ 500-330: Antik Yunan’da da pik döküm yaygın olarak kullanılıyordu. Sikkeler, zırhlar, heykel ve tapınak süslemeleri gibi pek çok farklı alanda pik döküme rastlamak mümkündür.
 • Roma İmparatorluğu: Roma İmparatorluğu döneminde pik döküm, su kemerleri, köprüler, heykeller ve silahlar gibi birçok önemli yapıda kullanılmıştır. Bu dönemde dökümhane teknolojisinde de ilerlemeler kaydedilmiştir.

Orta Çağ

 • 5. Yüzyıl-15. Yüzyıl: Orta Çağ boyunca Avrupa’da pik döküm kullanımı devam etti. Kiliseler, kaleler ve zırhlar gibi yapılarda pik dökümden üretilmiş parçalar yaygın olarak görülmekteydi.
 • 14. Yüzyıl: Dökümhane teknolojisinde önemli bir gelişme yaşandı. Su çarkları ve körükler gibi mekanik sistemler kullanılarak daha yüksek sıcaklıklara ve daha büyük dökümlere ulaşılması mümkün hale geldi.

Sanayi Devrimi ve Sonrası

 • 18. Yüzyıl: Sanayi Devrimi ile birlikte pik dökümün kullanımı patlama yaşadı. Buhar makineleri, lokomotifler, tekstil makineleri ve diğer karmaşık makinelerin üretiminde pik dökümden büyük ölçüde faydalanıldı.
 • 19. Yüzyıl: Dökümhanelerin modernleşmesi ve yeni alaşımların geliştirilmesi pik dökümün daha da gelişmesine katkıda bulundu.
 • 20. Yüzyıl: 20. yüzyılda pik döküm, otomotiv, havacılık ve uzay sanayisinde de önemli bir yer edindi.
 • 21. Yüzyıl: Günümüzde pik döküm hala birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yeni teknolojiler ve alaşımlar ile pik dökümün özellikleri ve kullanım alanları gelişmeye devam etmektedir.

Pik Dökümün Önemi
Pik döküm, tarih boyunca insanlığın gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Dayanıklılık, ucuzluk ve işlenebilirlik gibi avantajları sayesinde pik döküm, birçok farklı alanda kullanılmış ve hala kullanılmaktadır.

Pik dökümün tarihi, insanlığın metal işleme ve dökümcülükteki ustalığının bir göstergesidir. Bu köklü gelenek, günümüzde de gelişmeye devam ederek yeni nesil ürünlerin ve teknolojilerin üretilmesine katkıda bulunmaktadır.

Türkiye’de ve Dünyada Pik Döküm: Sektörün Durumu ve Geleceği
Pik döküm, Türkiye ve dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip olan ve geniş bir kullanım yelpazesine sahip bir döküm yöntemidir.

Türkiye’de Pik Döküm

 • Üretim: Türkiye, pik döküm üretiminde dünyada ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. 2021 yılında Türkiye’de yaklaşık 920.694 ton pik döküm üretilmiştir.
 • Kullanım Alanları: Pik döküm, Türkiye’de otomotiv, makine imalatı, tarım makineleri, demiryolu ekipmanları, inşaat ve beyaz eşya gibi birçok sektörde kullanılmaktadır.
 • Önemli Bölgeler: Türkiye’de pik döküm üretimi yoğun olarak Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Ankara gibi illerde yapılmaktadır.
 • İhracat: Pik döküm, Türkiye’den ihraç edilen önemli ürünler arasında yer almaktadır. 2021 yılında Türkiye’den yaklaşık 250.000 ton pik döküm ihraç edilmiştir.

Dünyada Pik Döküm

 • Büyük Üreticiler: Dünyadaki en büyük pik döküm üreticileri Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Almanya’dır.
 • Kullanım Alanları: Pik döküm, dünya genelinde Türkiye’deki ile benzer şekilde birçok sektörde kullanılmaktadır.
 • Gelecek Görünümü: Pik dökümün, önümüzdeki yıllarda da otomotiv ve makine imalatı gibi sektörlerde önemli bir rol oynamaya devam etmesi beklenmektedir.

Pik Döküm Mekanik ve Fiziksel Özellikleri
Pik döküm, demir ve karbon alaşımından oluşan ve grafit pulları içeren bir döküm yöntemidir. Pik dökümün mekanik ve fiziksel özellikleri, diğer döküm demir türlerine göre bazı farklılıklar gösterir.

Mekanik Özellikler

 • Mukavemet: Pik döküm, düşük ila orta mukavemete sahiptir. Bu da onu pik dökümün pik dökümden daha az dayanıklı olduğu anlamına gelir.
 • Tokluk: Pik döküm, yüksek tokluğa sahiptir. Bu da onu darbelere ve titreşime karşı daha dirençli hale getirir.
 • Sertlik: Pik döküm, Brinell sertlik ölçeğinde 180-220 HB arasında bir sertliğe sahiptir. Bu sertlik, aşınmaya karşı orta direnç sağlar.
 • Uzatma Dayanıklılığı: Pik döküm, düşük uzatma dayanıklılığına sahiptir. Bu da onu gerilme ve çekmeye karşı daha az dirençli hale getirir.
 • Elastikiyet Modülü: Pik dökümün elastiklik modülü 120 GPa civarındadır. Bu değer, malzemenin esnekliğini ve şekil değiştirmeye karşı direncini gösterir.

Fiziksel Özellikler

 • Yoğunluk: Pik dökümün ortalama yoğunluğu 7,25 g/cm³’tür. Bu değer, diğer dökme demir türlerine ve çelik gibi diğer metal alaşımlarına göre oldukça yüksektir.
 • Erime Noktası: Pik dökümün erime noktası 1250-1350°C arasındadır.
 • Isı İletkenliği: Pik dökümün ısı iletkenliği 45-55 W/(m·K) arasındadır. Bu değer, malzemenin ısıyı iletme yeteneğini gösterir ve pik dökümü ısıtma ve soğutma uygulamaları için uygun kılar.
 • Isıl Genleşme Katsayısı: Pik dökümün ısıl genleşme katsayısı 10-11 x 10⁻⁶ m/m·K’dir. Bu değer, malzemenin ısıyla birlikte genleşme oranını gösterir.
 • Manyetik Özellikler: Pik döküm manyetik bir malzemedir. Bu da onu elektrik motorları ve jeneratörler gibi manyetik alanlarda kullanılan parçalar için uygun hale getirir.

Diğer Önemli Özellikler

 • Dökülebilirlik: Pik döküm, mükemmel dökülebilirliğe sahiptir. Bu da karmaşık şekillerde parçaların kolayca dökülmesini sağlar.
 • İşlenebilirlik: Pik döküm, kolay işlenebilir bir malzemedir. Delme, frezeleme, taşlama ve kaynak gibi işlemler uygulanabilir.
 • Geri Dönüştürülebilirlik: Pik döküm, %100 geri dönüştürülebilir bir malzemedir. Bu da onu çevre dostu bir seçenek haline getirir.

Yılsam Döküm Makina ve Kalıp Metal San. Tic. Ltd. Şti.

Ürünler

İletişim

E-Posta

yilsam@yilsam.com
pazarlama@yilsam.com

Adres

Pelitli Mh. 4432. Sk. No:17
Gebze / Kocaeli / Türkiye